Informácie

Informácie o aktuálnej ponuke jedál. Prípadne iné upozornenie pre zákazníkov. Kontaktné údaje a podobne.